Jelenlegi hely

Hogyan segíthetjük gyermekünk nyelvi fejlődését?

A téma szakértője, tudása és a széleskörű  tapasztalata alapján biztos segítője lehet a hasonló problémával küszködő gyermekeknek és szüleiknek.

Nyelvfejlődési késés

A nyelvi-kommunikációs kompetenciák alakulása meghatározó tényezője a gyerekek kognitív és szociális fejlődésének, a sikeres társadalmi beilleszkedésnek. Ennek érdekében a nyelvi és kommunikáció képességek fejlesztése kiemelt terület. A nyelvfejlődési elmaradás felismerésétől a diagnózis felállításáig a szülők is nagyon sokat tehetnek a gyermek fejlesztése érdekében.

Szülőként jó, ha minél több lehetőséget teremtünk a gyermekünkkel való beszélgetésre, hogy érdeklődjenek az őt érintő dolgok, események iránt. A médiumok és eszközök használatával töltött időt javasolt kerülni. A beszéd fejlődését támogató lehetőségek közül ajánlott a meseolvasás, képeskönyv-nézegetés, történetmondás, figyelembe véve az adott korosztály életkori sajátosságait. Emellett érdemes törekedni arra, hogy a választott művek igényes, magyar alkotások közül kerüljenek ki.

 

A gyermek felé fordulva jól érthetően, lassan, tagoltan beszéljünk, segítve a megfelelő artikuláció kialakulását. A gyermek figyelmét ne hívjuk fel hibás beszédére. A korábban tanult mondókákból, versekből, dalokból a gyermek által mondott egy-egy szótöredék vagy dallam alapján is felismerhetjük és kiegészíthetjük az előadottakat.

A gyermek a szemléletes bemutatással könnyebben megtanulja a mese és a vers nyelvi kifejezőeszközeit (főnevek, melléknevek, rokon értelmű szavak, népies kifejezések stb.), emellett a gyermeket utánzásra készteti.

A felnőtt-gyermek közötti kérdés-felelet formájában történő beszélgetésnél érdemes kitérni arra, hogy milyen a jó kérdés. A jó kérdés az, amire a gyermek nem egy szóval, hanem több mondattal válaszol (pl. Miért ment haza Márk?). Ezek a típusú kérdések logikai tevékenységet, ismeretet kívánnak. Hallgatag gyermeket szeretnénk szóra bírni vagy beszédfélelmet szeretnénk feloldani akkor az olyan típusú kérdés javasolt, mint pl. Ugye nem féltek a krokodiltól?

A gyermek alakuló fogalmai (pl. mesékben és a versekben előforduló ismeretlen fogalmak) még nem stabilak, ezért szükséges a magyarázat. A magyarázat rövid legyen, a gyermekek által ismert fogalmakat, szavakat tartalmazza. A rokon értelmű kifejezések jelentését mondjuk el (pl. hányta-vetette magát – dobálta magát).

A beszéd- és kommunikációs képességek fejlesztése során alkalmazhatjuk az alábbi eszközöket: bábok, kendők, termések, testnevelési eszközök, ritmushangszerek, kavicsok, fotók, albumok, képeskönyvek, játékeszközök, kártyák, gyöngyök, vatta, léggömbök, tükrök, óra stb. Ezeket az eszközöket érdemes olyan polcon elhelyezni, ahol a gyermekek is bármikor hozzáférnek.

A ritmikus nyelvtörő és nyelvgyakorló mondókák gyakorlása segíti a kiejtésbeli hibák felismerését. A gyakorlásra lehetőséget adnak a szerepjátékok eszköztárai (pl. kiskonyha, orvosi táska, takarítószer készlet stb.), a képeskönyv-nézegetés, a megzenésített versek éneklése és a spontán helyzetek.

A felszólítás, beszédre késztetés nem hoz fejlődést a felnőtt és a kisgyerek beszédkapcsolatában, a szorongást azonban növeli. A beszélgetés a felnőtt részéről ne kikérdezés legyen és nem érdemes erőltetni, inkább használjuk ki a gyermek természetes közlésigényét.


 

A fejlődés során az anyanyelv-elsajátítás, a kommunikáció fejlődése és a beszéd megjelenése folyamatosan és ugrásszerűen megy végbe. A fejlődés szakaszai meghatározott sorrendben követik egymást, azonban a szakaszok kezdete, tartalma és változása egyénenként eltérő lehet.

Még több információ, hasznos tanács az INSTAGRAM oldalamon található.

Ribarics Lívia 


Nagykanizsán születtem. A gimnázium után Budapesten folytattam tanulmányaimat. Fitness-wellness instruktorként végeztem. A sport mindig is fontos volt számomra, így tudtam, hogy valamilyen formában szeretnék vele foglalkozni a későbbiekben.
Felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem csecsemő-és kisgyermeknevelő szakára, ekkor tudatosult bennem, hogy a gyerekeket és a sportot, leginkább a vizes sportokat szeretném megcélozni, hosszas keresgélés után rátaláltam a babaúszás oktatói képzésre, amit elvégeztem, majd saját helyszínt találva kezdtem el foglalkozásokat tartani.

Az egyetemi évek alatt gyakorlatomat a XVII. kerületi Nefelejcs Bölcsődében, majd két nevelési évet a XVI. kerület két intézményében töltöttem, ahol betekintést kaptam a 0-3 éves korosztály mindennapjaiba és a sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei keretek között lévő fejlesztésébe. Lehetőségem nyílt a Montessori pedagógia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a bölcsődei csoportban című tanfolyamot elvégezni, ahol bővebb ismeretekre tettem szert. A XVI. kerületi Bóbita Bölcsődében szülőcsoportos beszélgetéseket szerveztem és házi továbbképzést vezettem Maria Montessori pedagógiai rendszeréről, szemléletéről, eszközeiről.

Az úszásoktatás rejtelmeibe is szerettem volna elmélyülni, a Budai Sportoktató Akadémián úszó sportedzői végzettséget szereztem. Foglalkozásaimon az alapvető úszásnemek elsajátítása mellett nagyon fontosnak tartom a homogén, kor és képesség szerinti csoportok kialakítását emellett igyekszem a gyerekek fejlődéséhez folyamatosan alkalmazkodva alakítani a feladatokat. Az óra célja minden egyes gyermek képességeinek maximális fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetek a választás szabadságára, a lehetőségek felkínálására. Az óra alatt többször kínálok a gyerekeknek többféle játékot, biztos, hogy ha nem is rögtön, de idővel részt fognak venni rajta. A foglalkozásokon szereplő játékok különbözőek, így a gyerekek számára mindig érdekesek emellett kialakul egy szabály-szokásrendszer és eszközhasználat.

Az alapszak után szerettem volna korábbi ismereteimet tovább bővíteni és a kora gyermekkor pedagógiájába mélyebb betekintést kapni, így tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudomány szakán folytattam, ahol 2021-ben végeztem. Örömmel segítek a szülőknek a tanulás, és tanítás, nevelés támogatásának eljárásaiban. Emellett szívesen segítek a Montessori pedagógia megismerésében és az otthonokban való alkalmazhatóságában. A mindennapokban az ünnepek és hagyományok megjelenésére nagy hangsúlyt fektetek. Az év jeles napjai a kisgyerekek számára iránytűk, amelyek segítenek eligazodni a számukra még ismeretlen időben. Iránymutatást adok az ünnepek szervezéséhez, alkotótevékenységek, játékok kiválasztásához a gyermekek életkori sajátosságainak szem előtt tartásával. Emellett a néphagyományainkhoz kötődő mondókák, gyerekjátékokra és dallamokra épülő könyvek kiválasztásában, hogy a választott művek igényes, magyar alkotások közül kerüljenek ki.  

A Raabe Kiadónál megjelenő Kisgyermeknevelők szakmai-módszertani tudástára és Óvónők kincsestára kézikönyvben két cikkem olvasható:

  • A kommunikációs kompetencia fejlődése a kora gyermekkorban
  • Az állatasszisztált terápia (kutyás terápia) alkalmazása a nyelvfejlődési késést mutató gyermekeknél témakörre összpontosítva.

A folyamatos önképzést és ismeretszerzést nagyon fontosnak tartom, ennek érdekében legutóbb a Gordon kommunikációs tréninget végeztem el.
Jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Bölcsődékért Felelős Osztályán látom el feladataimat, harmadik éve pedig a Schola Europa Akadémia kisgyermekgondozó, -nevelő képzésén folytatok oktatói tevékenységet.

2017 óta két helyszínen tartok babaúszó, játékos vízhez szoktató és úszó foglalkozásokat.

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Rázva, keverve... jeges tea és kávé italok forró napokra

Rázva, keverve... jeges tea és kávé italok forró napokra

A nagy nyári melegben gyakran úgy érezzük, hogy könnyebb lenne egy kávéval, vagy teával. Forró helyzetekre jól jön néhány jeges korty akár mindkettőből.
Bolhazsákok és könyvmolyok

Bolhazsákok és könyvmolyok

Emlékszel még gyerekkorodból az összebújós meseolvasásokra? Az első kiböngészett betűkre, mikor végre összeállt egy szó? A takaró alatt zseblámpával olvasott regényekre? A könyvek világába belépés élménye egy életre elkísér bennünket.
Így lesz ügyes kezű gyereked

Így lesz ügyes kezű gyereked

Sok szülő csak az iskolaérettségi vizsgálatok során szembesül azzal, hogy óvodás gyermekének a rajzkészsége, vonalvezetése még nagyon távol áll attól, amilyen készségekre az első osztályban szüksége lesz. Kézenfekvőnek tűnhet ilyenkor színezők és feladatlapok garmadájával elárasztani a gyereket, ám a mozgások finomodásához nem erre van szükség.
Grillszezonban az édességet is együk grillezve!

Grillszezonban az édességet is együk grillezve!

A gyümölcsök magas cukortartalma szinte kiabál a grillezésért. Imádnivaló ízt ad a finom karamellizált réteg mindenféle gyümölcsnek.
Ugrás az oldal tetejére